Klicka här för att visa DINA banners på denna sida och betala bara för framgång

Syndication

Sinus Therapeutic Drugs Market kommer att nå 4.29 miljarder USD i slutet av 2030

Utvecklingen av biologiska läkemedel är en av de viktigaste faktorerna som katalyserar marknaden för sinusterapeutiska läkemedel. Omalizumab väcker intresse hos både forskare och läkemedelstillverkare. Det har erhållit godkännande i hela Europa och USA för att behandla svår allergisk astma.

Hos vuxna kan sinusinfektioner tillskrivas sinuskörtlar med strukturella missbildningar, näspolyper och historia av infektion i luftvägarna, försvagad immunitet.

Hos barn kan bihålerelaterade infektioner orsakas på grund av napp, att de utsätts för passiv rökning i onödan, matning när de lägger sig och liknande. Dessutom driver svampinfektioner och föroreningar bihåleinflammation.

Ladda ner GRATIS provkopia av rapport: https://www.futuremarketinsights.com/reports/sample/rep-gb-12367

Viktiga deltagarinsikter

Den globala marknaden kommer att bevittna en svindlande tillväxt under prognosperioden. Marknadsaktörerna kämpar för organiskt såväl som oorganiskt expansionssätt.

Till exempel -

 • I juli 2020 tillkännagav Tiziana inlämnande av patentansökan för Foralumabs nasala administrering. Foralumab är en 100 % human anti-CD3 monoklonal antikropp för att behandla Covid-19 patienter.
 • I juni 2019 tillkännagav Sanofi och Regeneron Pharmaceuticals, Inc. godkännande av Dupixent (dupilumab) av amerikanska FDA för att användas tillsammans med andra läkemedel för behandling av CRSwNP (kronisk rhinosinusit med nasal polypos).

De viktigaste aktörerna som omfattas av FMI inkluderar Bausch hälsa, Nоvаrtіѕ АG, Ѕun Рhаrmасеutісаl Іnduѕtrіеѕ, Іnс., Rеddу'ѕ Lаbоrаtоrіеѕ, Іnс., Теа Рhаrmасеutісаl Іnduѕtrіеѕ Ltd., Frеѕеnіuѕ Каbі UЅА, Јоhnѕоn & Јоhnѕоn, Рfіzеr Іnс., Јаnѕѕеn Рhаrmасеutісаlѕ, Іnс. och GlaxoSmithKline plc.

Begär en fullständig innehållsförteckning för denna rapport med siffror: https://www.futuremarketinsights.com/toc/rep-gb-12367

Key Takeaways

 • Steroidnässprayer hade den största marknadsandelen under 2019 och scenariot förväntas fortsätta även under den kommande perioden.
 • Nordamerika stod för mer än 30 % av marknadsandelen 2019
 • Antibiotika förblir en första försvarslinje, och denna kategori kommer sannolikt att växa i stadig takt fram till 2030
 • Covid-19-utbrottet har avlett forskningen mot nasal läkemedelsleverans, vilket sannolikt kommer att gynna även marknaden för sinusterapeutiska läkemedel.

Vill du ha fler insikter?

Future Market Insights ger den omfattande forskningsrapporten om prognostiserad intäktstillväxt på global, regional och landsnivå och ger en analys av de senaste industritrenderna i vart och ett av undersegmenten från 2015 till 2030. Den globala marknaden för sinusterapeutiska läkemedel är uppdelad i detalj för att täcka alla aspekter av marknaden och presentera en komplett marknadsinformation för läsaren.

Studien ger övertygande insikter om sinus terapeutiska läkemedel på marknaden på grund av läkemedelsklass (Аntіhіѕtаmіnеѕ, Аnаlgеѕісѕ, Ѕulрhоnаmіdеѕ, Соrtісоѕtеrоіdѕ, Аntіbіоtісѕ, NSAID och Оthеr Drug Сlаѕѕеѕ), typ av sjukdom (akut bihåleinflammation, Sub-akut bihåleinflammation, kronisk bihåleinflammation) , administreringsväg (oral, topisk, injicerbar) och distributionskanal (sjukhusapotek, detaljhandelsapotek, onlineapotek) över sju större regioner

Nyckelsegment

ADMINISTRERINGSVÄG

Distributionskanal

 • Sjukhusapotek
 • Detaljhandel Apotek
 • Online Apotek

Sjukdomstyp

 • Akut bihåleinflammation
 • Subakut bihåleinflammation
 • Kronisk bihåleinflammation

Geografi

 • Nordamerika
 • Latinamerika
 • Europa
 • Östasien
 • Sydasien
 • Oceania
 • Mellanöstern och Afrika

Om framtida marknadsinblick (FMI)
Future Market Insights (ESOMAR-certifierad marknadsundersökningsorganisation och medlem av Greater New York Chamber of Commerce) ger djupgående insikter om styrande faktorer som ökar efterfrågan på marknaden. Den avslöjar möjligheter som kommer att gynna marknadstillväxten i olika segment på basis av källa, applikation, försäljningskanal och slutanvändning under de kommande 10 åren

Kontakta oss:

Framtida marknadsinblick
Enhet nr: 1602-006, Jumeirah Bay 2, Tomt nr: JLT-PH2-X2A

Jumeirah Lakes Towers, Dubai

Förenade arabemiraten

LinkTwitterBloggarKälllänk

Relaterade nyheter

Om författaren

redaktör

Chefredaktör för eTurboNew är Linda Hohnholz. Hon är baserad på eTNs huvudkontor i Honolulu, Hawaii.

Lämna en kommentar

Dela till...