Klicka här för att visa DINA banners på denna sida och betala bara för framgång

Wire News

Nya positiva resultat för behandling av psoriasisartrit

Skriven av redaktör

ACELYRIN, INC., Affibody AB, och Inmagene Biopharmaceuticals Co., Ltd., tillkännagav idag att en 16-veckors, global, klinisk fas 2-studie av izokibep på 135 patienter med psoriasisartrit (PsA) nådde sitt primära effektmått på ACR50. Izokibep uppnådde också sekundära effektmått, inklusive PASI-svar, förbättring av entesitis LEEDs och förbättring av livskvalitet på ett kliniskt validerat PsA-specifikt livskvalitetsinstrument, Psoriatic Impact of Disease (PsAID) frågeformuläret.   

Den randomiserade dubbelblinda, placebokontrollerade, kliniska fas 2-studien utvärderade säkerheten och effekten av izokibep doserat 80 mg varannan vecka (Q2W) eller 40 mg Q2W, jämfört med placebo Q2W, hos vuxna patienter med aktiv PsA. Den primära endpointen för ACR50 och den sekundära endpointen för PASI-svar uppfylldes och var överst i intervallet av svar, jämfört med vad som har rapporterats för andra läkemedel som godkänts eller är under utveckling för PsA. Andelen patienter med upplösning av entesit verkar vara differentierande. En kliniskt meningsfull förbättring av sjukdomsspecifik livskvalitet uppnåddes med det patientrapporterade utfallsmåttet, PsAID. Inga nya säkerhetsproblem identifierades.

"De positiva data som genereras i denna fas 2-studie stöder vår hypotes att den höga styrkan och den lilla molekylstorleken hos izokibep resulterar i potential för större exponeringar och därmed större effektivitet. Förbättrad läkemedelspenetration i täta, dåligt vaskulariserade entheseal vävnader skulle stämma överens med den differentiellt större smärtminskningen som ses med izokibep-behandling, säger Paul Peloso, MD, chefsläkare (CMO) för ACELYRIN.

"Kvarvarande smärta i entheseal är förknippad med svårare sjukdom och sämre livskvalitet. Det är spännande att se en sådan förbättrad upplösning av entesit och patienternas förbättrade livskvalitet”, tillade han.

"Psoriasisartrit är en smärtsam och försvagande inflammatorisk sjukdom i de perifera lederna, huden och naglarna, och den kan också påverka ryggraden. Vi är glada att denna fas 2-studie belyser potentialen hos izokibep att erbjuda kliniskt differentierad effekt inom detta område med fortsatt otillfredsställt behov”, konstaterade Prof. Nikolai Brun, MD, PhD, CMO för Affibody. "Viktigt, en möjlighet kvarstår att fortsätta utforska högre exponeringar för att optimera responsen och fortfarande leverera izokibep som enstaka SC-injektioner."

Shao-Lee Lin, MD, PhD, medgrundare och VD för ACELYRIN, sa: "Dessa data understryker vårt förtroende för den tidigare tillkännagivna strategin att fullt ut utvärdera IL-17A-hämningens potential för transformativ effekt i många sjukdomstillstånd."

"PsA P2-data har positiva implikationer i synnerhet för axiell spondyloartrit (AxSpA) och psoriasis (PsO), givet inverkan på entesit och PASI-svar. Högre dosering (160 mg QW) och Q2W-dosering av izokibep kommer att studeras i en PsA P2b/3 pivotal studie som ett nästa steg i programmets avancemang", tillade hon.

David Bejker, VD för Affibody, sa: "Dessa studieresultat är viktiga för att visa möjligheten att skapa klassens bästa föreningar baserade på Affibody®-teknologin."

Detaljer om PsA fas 2-studiedata kommer att delas genom podiumpresentation vid European Alliance of Associations for Reumatology (EULAR) kongressen i Köpenhamn den 3 juni 2022 kl. 11:05 CET.

ACELYRIN har världsomspännande rättigheter till izokibep förutom utvecklings- och kommersialiseringsrättigheter av Inmagene i utvalda asiatiska länder, inklusive Kina, Hongkong, Sydkorea och Taiwan, och exklusive Japan. Affibody innehar kommersialiseringsrättigheter i de nordiska länderna.

Relaterade nyheter

Om författaren

redaktör

Chefredaktör för eTurboNew är Linda Hohnholz. Hon är baserad på eTNs huvudkontor i Honolulu, Hawaii.

Lämna en kommentar

Dela till...