Klicka här för att visa DINA banners på denna sida och betala bara för framgång

Wire News

Ny info om behandling av GPP-bloss

Skriven av redaktör

Boehringer Ingelheim tillkännagav idag nya data från den pivotala Fas II Effisayil™ 1-studien, som presenterades vid American Academy of Dermatology (AAD) årsmöte 2022 i Boston.              

Effisayil™ 1-studien, nyligen publicerad i The New England Journal of Medicine, visade signifikant eliminering av hudpustler hos patienter med generaliserad pustulös psoriasis (GPP) uppblossningar inom den första veckan efter behandling med spesolimab jämfört med placebo. Denna effekt bibehölls under 12 veckor, enligt data som presenterades vid AAD, som fann att 84.4 % av patienterna inte hade några synliga pustler efter den 12 veckor långa försöksperioden och 81.3 % hade klar/nästan klar hud.

"GPP är en oförutsägbar, smärtsam och potentiellt livshotande sällsynt hudsjukdom utan tillgängliga FDA-godkända behandlingsalternativ", säger Boni Elewski, MD, prövningsutredare och ordförande, Institutionen för dermatologi vid University of Alabama School of Medicine. "Fynden som presenterades vid årets AAD-årsmöte visade att effekten av spesolimab bibehålls under 12 veckor, vilket ger ytterligare bevis på den snabba fördel som spesolimab kan ge patienter som lever med bördan av GPP-flammor."

GPP är en sällsynt, potentiellt livshotande neutrofil hudsjukdom, som skiljer sig från plackpsoriasis. Det kännetecknas av episoder av utbredda utbrott av smärtsamma, sterila pustler (blåsor av icke-infektiös pus). GPP-flammor påverkar i hög grad en persons livskvalitet och kan leda till allvarliga och livshotande komplikationer, inklusive hjärtsvikt, njursvikt och sepsis.

Enligt ytterligare data som presenterades vid AADs årsmöte, var snabb hudclearance observerad under den första veckan efter behandling med spesolimab generellt konsekvent över patientundergrupper, inklusive ålder, kön, etnicitet och IL-36-genmutationsstatus. Dessutom visades signifikanta förbättringar inom en vecka av patientrapporterade resultat relaterade till smärta, trötthet, livskvalitet och hudsymtom efter behandling med spesolimab.

I Effisayil™ 1-studien rapporterades biverkningar hos 66 % av patienterna som behandlades med spesolimab och 56 % av de som fick placebo efter den första veckan. Infektioner rapporterades av 17 % och 6 % av patienterna i spesolimab- respektive placebogruppen (vecka ett). Allvarliga biverkningar rapporterades hos 6 % av patienterna som behandlades med spesolimab (vecka ett). Två patienter som fick spesolimab rapporterades ha läkemedelsreaktioner med eosinofili och systemiska symtom.

"Med dessa ytterligare data får vi en mer komplett bild av spesolimab som en möjlig förstklassig behandling godkänd för GPP-patienter", säger Matt Frankel, MD, Vice President, Clinical Development and Medical Affairs, Specialty Care, Boehringer Ingelheim . "GPP har en betydande inverkan på en patients liv, och vi är fortsatt engagerade i att föra spesolimab till patienter så snabbt som möjligt."

Den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (FDA) godkände en ansökan om biologisk licens (BLA) och beviljade Priority Review för spesolimab för behandling av GPP-flammor. FDA har beviljat Spesolimab Orphan Drug Designation för behandling av GPP och Breakthrough Therapy Designation för spesolimab för behandling av GPP-flare hos vuxna.

Om författaren

redaktör

Chefredaktör för eTurboNew är Linda Hohnholz. Hon är baserad på eTNs huvudkontor i Honolulu, Hawaii.

Lämna en kommentar

Dela till...