Klicka här för att visa DINA banners på denna sida och betala bara för framgång

Syndication

Behandling av meningokocksjukdom Marknadsutvecklingsstatus, konkurrensanalys, typ och tillämpning 2027

Skriven av redaktör

Meningokocksjukdom är en allvarlig infektion i hjärnhinnorna, de tunna vävnadslagren som täcker hjärnan och ryggmärgen, orsakad av bakterien Neisseria meningitides. Denna bakterie kan också orsaka blodomloppsinfektioner (septikemi). Bakteriell meningit är allvarlig på grund av snabb debut och en betydande risk för dödsfall i samband med infektion. Infektion av Neisseria meningitides kan också resultera i mental retardation, dövhet och epilepsi. 12 stammar av N. meningitides har identifierats, varav 6 (A, B, C, W, X och Y) är kapabla nog att orsaka epidemier.

För mer inblick i marknaden, begär ett prov på detta [e-postskyddad] https://www.futuremarketinsights.com/reports/sample/rep-gb-4053

Meningokockseptikemi är en sällsynt men dödlig form av meningokocksjukdom som kännetecknas av blödningsutslag och snabb cirkulationskollaps. Stel nacke, hög feber, ljuskänslighet, dilemma, huvudvärk och kräkningar är de vanligaste symtomen på meningokocksjukdom. Den högsta frekvensen av sjukdomar finns i 26 länder i Afrika söder om Sahara som kallas det förlängda hjärnhinneinflammationsbältet. Sjukdomen kan behandlas med ett antal antibiotika och vacciner finns också tillgängliga för att förebygga sjukdomar. Enligt Centers for Disease Control and Prevention (CDC) är tonåringar och unga vuxna mest sårbara för att få hjärnhinneinflammation.

Behandling av meningokocksjukdom Marknad: Förare och begränsningar

Den viktigaste bidragsgivaren till tillväxten av global Marknaden för behandling av meningokocksjukdomar ökar förekomsten av meningokocksjukdomar i utvecklingsländernas särskilt afrikanska och asiatiska länder. Även statliga organisationer och icke-statliga organisationer har bidragit i form av finansiella bidrag, export av vacciner och mediciner och genomfört massvaccinationsprogram samt för att förebygga sjukdomar i afrikanska och asiatiska länder.

Utvecklade länder bidrar också väsentligt när det gäller innovativa produkter. Nordamerika och europeiska länder är ledande när det gäller forskning och utveckling. Fattigdom, analfabetism, bristande medvetenhet och otillräckliga ansträngningar från regeringar för att reformera hälso- och sjukvården i utvecklingsländer hindrar marknadstillväxten.

Behandling av meningokocksjukdom Marknad: Översikt

Den globala marknaden för behandling av meningokocksjukdomar är mycket fragmenterad med närvaron av flera aktörer. Vacciner för att förebygga sjukdomen utvecklas och tillverkas av ett fåtal multinationella aktörer som Pfizer Inc., GlaxoSmithKline plc, Sanofi Pasteur Inc. och Novartis AG medan antibiotika för behandling av sjukdomar tillverkas av både inhemska och internationella aktörer.

För kritiska insikter om denna marknad, begär att fråga en expert här @ https://www.futuremarketinsights.com/askus/rep-gb-4053

Generiska versioner är lätt tillgängliga över hela världen. Meningokocksjukdom är endemisk i Kina och Indien och har varit underkänd. Enligt Global Meningococcal Initiative (GMI) är serogrupp A-sjukdom mest dominerande i låginkomstländer som Indien och Filippinerna, medan serogrupp C är det främsta orsaksmedlet i Taiwan, Japan och Korea. Kina har observerat en blandad epidemiologi av A-, B-, C- och W-serogrupper. Incidensen av meningokocksjukdom i latinamerikanska länder skiljer sig från mindre än 0.1 fall per 100,000 100,000 i Mexiko till två fall per XNUMX XNUMX i Brasilien.

Behandling av meningokocksjukdom Marknad: Regionvis utsikt

Geografiskt är marknaden för behandling av meningokocksjukdom uppdelad i regioner, dvs. Nordamerika, Latinamerika, Västeuropa, Östeuropa, Asien-Stillahavsområdet exklusive Japan, Japan, Mellanöstern och Afrika. Asiatiska och afrikanska länder är den största marknaden för behandling av meningokocksjukdomar på grund av förekomsten av en enorm befolkning i behov av behandling och förebyggande av sjukdomen. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) har regionen söder om Sahara som sträcker sig från Senegal i väster till Etiopien i öst med 26 länder, känt som det förlängda hjärnhinneinflammationsbältet, de högsta frekvenserna av sjukdomen.

Marknaden i Nordamerika och de europeiska länderna är stabil på grund av ett begränsat antal infektioner på grund av bättre sjukvård, bättre miljö och kontinuerliga ansträngningar från regeringar för att utrota sådana förödande sjukdomar. Enligt Centers for Disease Control and Prevention (CDC) har andelen meningokocksjukdomar minskat i USA sedan slutet av 1990-talet och har minskat till bara 375 totala fall av meningokocksjukdom under 2015, vilket motsvarar en incidens på 0.18 fall per 100,000 XNUMX personer .

Behandling av meningokocksjukdom Marknad: Nyckelaktörer

Nyckelaktörerna på den globala marknaden för behandling av meningokocksjukdomar inkluderar Pfizer Inc., GlaxoSmithKline plc, Sanofi Pasteur Inc., Novartis AG, WOCKHARDT, Sandoz International GmbH, Kent Pharmaceuticals, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Stravencon Limited och Athlone Laboratories.

Forskningsrapporten presenterar en omfattande bedömning av marknaden och innehåller genomtänkta insikter, fakta, historiska data och statistiskt stödda och branschvaliderade marknadsdata. Den innehåller också prognoser med hjälp av en lämplig uppsättning antaganden och metodologier. Forskningsrapporten ger analys och information enligt kategorier som marknadssegment, geografier, typer, teknik och applikationer.

Rapporten behandlar uttömmande analys av:

 • Marknadssegment
 • Market Dynamics
 • Marknadens storlek
 • Tillgång efterfrågan
 • Aktuella trender / problem / utmaningar
 • Konkurrens och företag inblandade
 • Teknologi
 • Värdekedja

Regional analys inkluderar

 • Nordamerika (USA, Kanada)
 • Latinamerika (Mexiko, Brasilien och resten av Latinamerika)
 • Västeuropa (Tyskland, Italien, Frankrike, Storbritannien, Spanien, Norden, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och övriga Västeuropa)
 • Östeuropa (Polen, Ryssland och övriga Östeuropa)
 • Asien och Stillahavsområdet (Kina, Indien, ASEAN, Australien och Nya Zeeland)
 • Japan
 • Mellanöstern och Afrika (GCC, S. Afrika och resten av MEA)

Rapporten är en sammanställning av förstahandsinformation, kvalitativ och kvantitativ bedömning av branschanalytiker, insatser från branschexperter och branschdeltagare över hela värdekedjan. Rapporten ger en djupgående analys av modermarknadstrender, makroekonomiska indikatorer och styrande faktorer tillsammans med marknadens attraktivitet per segment. Rapporten kartlägger också de kvalitativa effekterna av olika marknadsfaktorer på marknadssegment och geografier.

Behandling av meningokocksjukdom Marknad: Segmentering

Den globala marknaden för behandling av meningokocksjukdomar har segmenterats på basis av typer av terapier, administrationsväg, distributionskanaler och region.

Baserat på typer av terapier är den globala marknaden för behandling av meningokocksjukdom uppdelad i:

 • Antibiotika
 • Penicillin
 • Ampicillin
 • kloramfenikol
 • Ceftriaxon
 • vacciner
 • Bivalent (grupp A och C)
 • Trivalent (grupp A, C och W)
 • Fyrvärdig (grupp A, C, Y och W)

Baserat på administrationsvägen är den globala marknaden för behandling av meningokocksjukdom uppdelad i:

Baserat på distributionskanalerna är den globala marknaden för behandling av meningokocksjukdom uppdelad i:

 • Detaljhandel Apotek
 • Sjukhusapotek
 • kliniker
 • Massvaccinationsprogram

Rapporthöjdpunkter:

 • Detaljerad översikt över modermarknaden
 • Förändrad marknadsdynamik i branschen
 • Fördjupad marknadssegmentering
 • Historisk, aktuell och prognostiserad marknadsstorlek vad gäller volym och värde
 • Senaste trender och utveckling inom branschen
 • Konkurrenskraftigt landskap
 • Strategier för viktiga spelare och erbjudna produkter
 • Potentiella och nischade segment, geografiska regioner med lovande tillväxt
 • Ett neutralt perspektiv på marknadens resultat
 • Nödvändig information för marknadsaktörer för att upprätthålla och förbättra sitt marknadsfotavtryck.

Kontakta Oss
Enhetsnummer: 1602-006
Jumeirah Bay 2
Tomt nr: JLT-PH2-X2A
Jumeirah Lakes Towers
Dubai
Förenade arabemiraten
LinkTwitterBloggarKälllänk

Relaterade nyheter

Om författaren

redaktör

Chefredaktör för eTurboNew är Linda Hohnholz. Hon är baserad på eTNs huvudkontor i Honolulu, Hawaii.

Lämna en kommentar

Dela till...