flygbolag Föreningar Flyg Breaking Travel News Land | Område EU Nyheter ombyggnad Forskning Teknologi Turism Transport trend

Hur man säkrar en hållbar framtid för luftfarten

European Cockpit Association

Klimatförändringar och European Aviation. Europeiska viktiga roll för att säkerställa säker mobilitet måste avsevärt minska dess miljöavtryck.

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Flyget, som strategisk europeisk infrastruktur, kommer att fortsätta att spela en viktig roll när det gäller att säkerställa säker mobilitet över hela kontinenten, men det måste avsevärt minska sitt miljöavtryck.

Sustainable Aviation Fuels (SAF) kommer att vara en väsentlig möjliggörare för detta och förtjänar prioriterad uppmärksamhet, samtidigt som flygets gröna omställning också måste vara en rättvis omställning, där miljömässig och social hållbarhet går hand i hand. 

"Europeiska piloter är helt engagerade i Parisavtalet. Europeiska piloter stödjer målen för den europeiska gröna avtalet och paketet "Fit for 55".

De är villiga att hjälpa till att bygga en grönare, socialt och ekonomiskt robust framtid för luftfarten”, säger ECA:s vicepresident Juan Carlos Lozano, med hänvisning till ECA:s nyligen presenterade ståndpunkt ”Securing a Sustainable Future for Aviation”.

”Vi är redo att bidra konkret till den gemensamma ansträngningen för att minska flygets miljöavtryck. Vår ambition är att samarbeta med industrin och tillsynsmyndigheter för att främja nya operativa rutiner och procedurer som ger ytterligare miljövinster samtidigt som säkerheten är en prioritet”, förklarade Lozano.

WTM London 2022 kommer att äga rum 7-9 november 2022. Registrera dig nu!

Revisionsrätten är hoppfull om att de pågående EU-lagstiftningsprocesserna kommer att leverera rätt reglerande fordon för att sätta flyget på sin väg mot koldioxidutsläpp.

Som sådan stöder revisionsrätten den så kallade SAF-utsläppsmekanismen, som har fått genomslag i Europaparlamentet och även i rådet.

"Men ytterligare politiska initiativ behövs omgående om ett EU-blandningsmandat inte ska förbli önsketänkande i slutet av dagen", kommenterade Lozano.

"Vi uppmanar alla industriaktörer, medlemsstaterna och Europeiska kommissionen att agera i en verkligt offentlig-privat partnerskapsanda och att snabbt vidta konkreta åtgärder för att öka produktionen och upptagandet av SAF genom att bygga upp en stark industriell pelare i Europa." avslutade han.  

"Bygga tillbaka bättre" har blivit det nya mottot i eran efter krisen. Det är de europeiska piloternas fasta övertygelse att flyget måste ta denna möjlighet att "återuppfinna" sig själv och återigen bli en hållbar, robust och motståndskraftig 3.0-industri – en förutsättning för ytterligare tillväxtperspektiv på lång sikt.

Hållbarhet måste därför vara hörnstenen i all ombyggnad av flyget. Och hållbarhet är tredelad:

miljömässigt, ekonomiskt och socialt. 

"Mer än någonsin är det viktigt att miljövänligare flyg, som har blivit och med rätta en högsta prioritet, inte sker på bekostnad av sociala rättigheter och kvalitetssysselsättning", säger Otjan de Bruijn, ECA:s ordförande.

Nya flygbolags affärsmodeller, uppkomsten av osäkra atypiska anställningsformer och, på senare tid, covid-19-pandemin har skakat branschen och försämrat flygbesättningarnas arbetsmiljö.

"ECA uppmanar beslutsfattare att möjliggöra en reglerande och politisk miljö som främjar social hållbarhet i alla skeden av övergången till en koldioxidfri flygsektor", betonade han. 

IGENOM UTMANINGEN

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar.

Flyg är en strategisk europeisk infrastruktur som kommer att fortsätta att spela en viktig roll när det gäller att säkerställa säker mobilitet i Europa. Flyget kommer dock att behöva engagera sig i en mycket ambitiös avkolningsväg för att vara en del av den "gröna" lösningen. ECA uppmanar därför beslutsfattare och alla intressenter inom flygtransportbranschen att gå samman och agera snabbt för att upprätthålla ett motståndskraftigt, konkurrenskraftigt och hållbart flygsystem i Europa.

2. ENGAGEMANG TILL EU:S GREEN DEAL

Europeiska piloter är engagerade i målen för den europeiska gröna dealen och välkomnar överlag de ambitiösa initiativen för "Fit for 55"-paketet, dock med förbehåll för ett antal observationer och föreslagna förbättringar.

3. HÅLLBART FLYGBRÄNSLE (SAF) – EN STRATEGISK RESURSSAF

är allmänt erkända som den mest lovande vägen för att minska koldioxidutsläppen på flyget på kort till medellång sikt och som sådan är ReFuelEU en nyckelpelare i "Fit for 55"-paketet för att införa ett blandningsmandat. Att säkra tidig tillgång till ett tillräckligt utbud av SAF, till ett rimligt pris, kommer att vara en avgörande tillgång för att vara bland vinnarna av den gröna omställningen, eftersom tillgången till SAF kommer att definiera vem som kommer att flyga rutterna i framtiden.

Europeiska piloter uppmanar därför EU:s beslutsfattare och industrin att ta de nödvändiga, brådskande stegen för att bli ledande när det gäller att producera verkligt hållbara SAF för att säkra framtida anslutning, sysselsättning och konkurrenskraft för Europas flyg.

PILOTERS BIDRAG

Det är ECA:s ambition att främja nya operativa metoder och procedurer som ger miljövinster. Europeiska piloter är redo att konkret, inom sitt eget uppdrag, bidra till den kollektiva ansträngningen för att minska flygets miljöavtryck.

Det är av yttersta vikt att säkerställa att säkerhetsnivån ska bibehållas eller förbättras när sådana miljödrivna rutiner införs.

5. HÅLLBAR TILLVÄXT

Vetenskapliga bevis visar att en hållbar tillväxt inom flyget är möjlig, förutsatt att ett antal väl valda, snabba och ambitiösa åtgärder vidtas för att förhindra att den globala uppvärmningen går över +2 grader Celsius.

6. MILJÖHÅLLBARHET MÅSTE GÅ HAND I HAND MED SOCIAL OCH EKONOMISK HÅLLBARHET

Det är viktigt att miljövänligare flyg inte sker på bekostnad av sociala rättigheter, kvalitetssysselsättning och anständiga arbetsvillkor. ECA uppmanar därför beslutsfattare att möjliggöra en reglerande och politisk miljö som främjar social hållbarhet i alla skeden av övergången till en koldioxidfri flygsektor.

Detta innebär också att merkostnaderna relaterade till den gröna omställningen inte bör kompenseras genom att sänka kostnaderna genom användning av otrygga atypiska anställningsformer (som mäklarbyråer och nolltimmarskontrakt, (falsk) egenföretagande eller exploaterande löne- to-Fly-scheman).

Att sätta flygbolagen i stånd att investera i grön ekonomisk hållbarhet är också viktigt. Att säkerställa ett regelverk som säkerställer rättvis konkurrens och lika villkor är därför av största vikt.

FLYG – EN STRATEGISK INFRASTRUKTUR & DEL AV DEN "GRÖNA" LÖSNINGEN

europeisk infrastruktur som tillhandahåller grundläggande anslutningsmöjligheter och främjar socioekonomisk sammanhållning och snabb leverans av varor och tjänster. Denna infrastruktur är en allmän nytta, en del av den bredare ekonomins ryggrad, och kommer att fortsätta att spela en viktig roll när det gäller ett säkert luftanslutet Europa.

Av dessa skäl är ECA av den bestämda uppfattningen att flyget måste vara en del av den "gröna" lösningen och lägga grunden nu för att vara en del av ett säkert och hållbart framtida transportsystem i Europa. Behovet av att säkra en hållbar framtid för flyget kommer mot bakgrund av den senaste rapporten från Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)1, som släpptes i februari 2022, som bekräftar att klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Den betonar att det krävs ambitiösa, snabba åtgärder för att anpassa sig till klimatförändringarna, samtidigt som man gör snabba, djupa nedskärningar av utsläppen av växthusgaser.

Även om flygets utsläpp står för något mindre än 3 % av de globala CO2-utsläppen (nivåer före pandemi) fortsätter de att öka

2. Den beräknade långsiktiga årliga förbättringen av bränsleeffektiviteten på över 2 % per år kommer därför inte att vara tillräcklig för att göra flyget koldioxidneutralt till 2050.

Vidare, 2020, förutspådde konsultföretaget Roland Berger att om andra industrier minskar koldioxid i linje med nuvarande prognoser, kan flyget stå för upp till 24 % av de globala utsläppen till 2050 – om det inte sker en betydande teknisk förändring, vilket drar slutsatsen att industrin behöver en revolution

3. Slutligen förväntas energikrisen som uppstod 2021, förvärrad av kriget i Ukraina, bestå. Som en konsekvens kommer alla industrier som är starkt beroende av fossil energi att drabbas hårt i framtiden

4. Att sätta flyget på en grön väg kommer därför att vara avgörande för att göra branschen mer motståndskraftig.

Mot denna bakgrund kommer flygindustrin att behöva engagera sig i en mycket ambitiös avkarboniseringsväg, och vetenskapliga bevis visar att hållbar tillväxt inom flyget är möjlig – förutsatt att djärva åtgärder vidtas tillräckligt snabbt och av alla berörda aktörer.

ECA uppmanar därför beslutsfattare och alla intressenter inom flygtransportbranschen att gå samman och agera snabbt för att bevara ett motståndskraftigt, konkurrenskraftigt, säkert och miljömässigt hållbart flygsystem i Europa, och att bidra till planen och målen för klimatet i Paris. avtal.

Mot denna bakgrund kommer flygindustrin att behöva engagera sig i en mycket ambitiös avkarboniseringsväg, och vetenskapliga bevis visar att hållbar tillväxt inom flyget är möjlig – förutsatt att djärva åtgärder vidtas tillräckligt snabbt och av alla berörda aktörer.

ECA uppmanar därför beslutsfattare och alla intressenter inom flygtransportbranschen att gå samman och agera snabbt för att bevara ett motståndskraftigt, konkurrenskraftigt, säkert och miljömässigt hållbart flygsystem i Europa, och att bidra till planen och målen för klimatet i Paris. avtal.

Om författaren

Jürgen T Steinmetz

Juergen Thomas Steinmetz har kontinuerligt arbetat inom rese- och turistbranschen sedan han var tonåring i Tyskland (1977).
Han grundade eTurboNews 1999 som det första nyhetsbrevet online för den globala reseturismbranschen.

Prenumerera
Meddela om
gäst
0 Kommentarer
Inline feedbacks
Visa alla kommentarer
0
Skulle älska dina tankar, vänligen kommentera.x
()
x
Dela till...