Ny rapport om nattliga symtom och funktion under dagtid hos vuxna med sömnlöshet

Skriven av redaktör

Idorsia Pharmaceuticals, US Inc. tillkännagav idag publiceringen av "Säkerhet och effekt av daridorexant hos patienter med sömnlöshetsstörning: resultat från två multicenter, randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade fas 3-studier" i The Lancet Neurology.

Utskriftsvänlig, PDF och e-post

Daridorexant 25 mg och 50 mg förbättrade sömnresultaten, och daridorexant 50 mg förbättrade även funktion under dagtid, hos personer med sömnlöshet, med en gynnsam säkerhetsprofil. Den totala förekomsten av biverkningar var jämförbar mellan behandlingsgrupper hos vuxna och äldre vuxna (65 år och äldre) med sömnlöshet. Som rapporterats visade daridorexant 50 mg statistiskt signifikanta förbättringar i de primära effektmåtten för sömnstart och underhåll samt de sekundära effektmåtten för total sömntid och sömnighet under dagtid.

Viktigt är att försöken var de första som undersökte effekten av en sömnlöshetsbehandling på funktion under dagtid, med hjälp av ett validerat patientrapporterat resultatverktyg, som inkluderar tre olika domäner (varning/kognition, humör och sömnighet). Daridorexant 50 mg, som utvärderades i en av de två prövningarna, visade förbättringar jämfört med baslinjen över alla dagtid fungerande domäner med en hög nivå av konsistens.

Emmanuel Mignot, MD, professor i psykiatri och beteendevetenskap vid Stanford University och huvudförfattare, kommenterade:

"Människor med sömnlöshet klagar ofta över nedsatt funktion under dagtid. Detta är ett stort problem som ofta ignoreras vid behandling av sömnlöshet och i själva verket kan många sömnbefrämjande läkemedel försämra funktionen dagtid när de har kvarvarande effekter. I detta program såg vi inte bara effektiviteten av daridorexant på sömninduktion, underhåll och patientrapporterad sömnmängd och kvalitet, utan viktigare, vid dosen 50 mg, på dagtid, särskilt i sömnighetsdomänen mätt med en ny skalan, IDSIQ. Deltagare i gruppen daridorexant 50 mg rapporterade förbättringar i flera aspekter av funktion under dagtid, enligt bedömning av detta nyutvecklade och validerade instrument som bedömde humör, alert/kognition och sömnighet. Det är spännande att se att sömnlöshet slutligen inte bara ses som ett nattproblem utan som en orsak till lidande under dagtid.”

Effektivitet och säkerhetsresultat

Daridorexant 50 mg förbättrade signifikant sömnstart, sömnunderhåll och självrapporterad total sömntid vid månader ett och tre jämfört med placebo. Den största effekten observerades med den högsta dosen (50 mg), följt av 25 mg, medan 10 mg-dosen inte hade någon signifikant effekt. I alla behandlingsgrupper bibehölls proportionerna av sömnstadier, till skillnad från fynd som rapporterats med bensodiazepinreceptoragonister.

Ett stort fokus för försöken var att utvärdera effekten av daridorexant på funktion under dagtid hos patienter med sömnlöshet, enligt bedömningen av Insomnia Daytime Symptoms and Impacts Questionnaire (IDSIQ). IDSIQ är ett validerat patientrapporterat utfallsinstrument speciellt utvecklat enligt FDA:s riktlinjer, inklusive patientinput, för att mäta funktion under dagtid hos patienter med sömnlöshet. Sömnighetsdomänens poäng för IDSIQ utvärderades som en viktig sekundär effektmått i både pivotala studier och jämförelser med placebo inkluderade kontroll för multiplicitet. Daridorexant 50 mg visade en mycket statistiskt signifikant förbättring av sömnighet under dagtid vid månad ett och månad 3. Sömnighetsdomänpoängen förbättrades inte signifikant på 25 mg i någon av studierna vid någon tidpunkt. Daridorexant 50 mg förbättrade också de ytterligare IDSIQ-domänpoängen (varnings-/kognitionsdomän, humördomän) och totalpoäng (p-värden < 0.0005 jämfört med placebo ej justerat för multiplicitet). Förbättringar av funktion under dagtid med daridorexant 50 mg ökade progressivt under de tre månaderna av studien.

Den totala förekomsten av biverkningar var jämförbar mellan behandlingsgrupperna. Biverkningar som inträffade hos mer än 5 % av deltagarna var nasofaryngit och huvudvärk. Det fanns inga dosberoende ökningar av biverkningar över hela doseringsintervallet, inklusive somnolens och fall. Vidare observerades inget beroende, rebound-sömnlöshet eller abstinenseffekter vid abrupt avbrytande av behandlingen. I alla behandlingsgrupper var biverkningar som ledde till att behandlingen avbröts numeriskt vanligare med placebo än med daridorexant.

Martine Clozel, MD och Chief Scientific Officer för Idorsia, kommenterade:

"Dessa data publicerade i The Lancet Neurology belyser djupet av bevis som genereras i utvecklingsprogrammet för daridorexant och egenskaperna hos läkemedlet som jag tror förklarar resultaten. Läkemedlet utformades för att ha effekt för sömnstart och underhåll vid optimalt effektiva doser samtidigt som man undviker kvarvarande morgonsömnighet. Denna profil, tillsammans med den lika blockaden av båda orexinreceptorerna – vilket kan leda till en hämning av den kroniska sympatiska hyperaktiviteten som är karakteristisk för sömnlöshet – kan förklara den förbättring vi ser i dagtidsfunktion med 50 mg daridorexant.”

Daridorexant vid sömnlöshet

Sömnlöshetsstörning kännetecknas av svårigheter att få igång eller upprätthålla sömn och är förknippad med nöd eller funktionsnedsättning under dagtid. Ett brett spektrum av besvär under dagtid, från trötthet och minskad energi till humörförändringar och kognitiva svårigheter, rapporteras av personer med sömnlöshet.

Sömnlöshet är förknippat med ett överaktivt väckningssystem.

Daridorexant, en ny dubbel orexinreceptorantagonist, designades och utvecklades av Idorsia för behandling av sömnlöshet. Daridorexant riktar sig mot den överdrivna vakenhet som är karakteristisk för sömnlöshet genom att blockera orexins aktivitet. Daridorexant riktar sig specifikt mot orexinsystemet genom att kompetitivt binda till båda receptorerna och därigenom reversibelt blockera orexins aktivitet.

Daridorexant är FDA-godkänd i USA under varumärket QUVIVIQ™ och kommer att bli tillgänglig efter schemaläggning av den amerikanska läkemedelsmyndigheten i maj 2022.

Utskriftsvänlig, PDF och e-post

Om författaren

redaktör

Chefredaktör för eTurboNew är Linda Hohnholz. Hon är baserad på eTNs huvudkontor i Honolulu, Hawaii.

Lämna en kommentar

eTurboNews | eTN