Sri Lanka Turism i kris: hantera och söka efter möjligheter

SL2
SL2

Du har nu möjlighet Rapid Response Team från Safertourism nådde ut till Sri Lanka turistmyndigheter inklusive minister för turism och industriledare inom några timmar efter förödande terrorattack mot Land. Säkerhetsturism är i beredskap om turistmyndigheter i Sri Lanka är redo att svara, säger Dr Peter Tarlow, president för Safertourism.com

Sri Lanka-turismen genomgår för närvarande en stor kris till följd av förstörelsen av terroristattackerna i påsk 2019. Ockupationen är på bottennivå och personalen sägs upp och vissa hotell är delvis nedlagda. Men i denna miljö av "undergång och dysterhet" måste en ordentlig krishanteringsplan implementeras för att tidvattnet ska uppleva under de tuffa tiderna. Dessutom finns det också möjligheter att utnyttja. Hotell bör ta tillfället i akt att omarbeta, uppgradera servicestandarder, effektivisera verksamheten för att öka produktiviteten och vara beredda att starta om sig som smalare effektiva och kundfokuserade organisationer när vändningen kommer

Det råder ingen tvekan om att de fruktansvärda händelserna som utspelade sig på påsksöndagen den 21st Maj 2019 var utan motstycke i Sri Lanka, och möjligen till och med i den sydostasiatiska regionen, där cirka 250 oskyldiga civila förlorade sina liv och lämnade ytterligare 500 eller fler skadade. Med de efterföljande reserådgivningarna som införs av ett 20-tal länder mot resor till Sri Lanka är turistindustrin för närvarande ödelagd, med en utländsk beläggning på hela ön cirka 10-12%.

Den lokala turistnäringen har varit mycket motståndskraftig och motstått 25+ år lång intern strid, 9/11, SARS, fågelinfluensa och tsunamier. Det verkar emellertid som om denna kris är ”mor till alla kriser”. Hotell är nästan tomma och hundratals avslappnad personal har avskedats. Även befintlig permanent personal ges obligatorisk ledighet och skickas hem. Serviceavgiften har sjunkit ner och personal, som i allmänhet är vana vid att deras serviceavgift höjer sina månadslöner, befinner sig nu i allvarliga ekonomiska problem och inte kan få båda ändarna att mötas. Många hotell kämpar med allvarliga problem med kassaflödet, även om det tillkännagivna regeringshjälppaketet kan ge en viss paus. Allt detta skapar en miljö av undergång och dysterhet, med motiveringsnivåer som slår botten.

För att bemöta denna kris måste man först komma överens med katastrofen och svara på det omedelbara behovet och sedan bara hantera krishanteringen ordentligt

Det vore också värt att ta lite tid och bedöma om det verkligen är allt som är ”undergång och dysterhet”? Finns det några möjligheter att hitta mitt i denna ödemark? Många lärda män har sagt att det finns möjligheter att hitta i alla svåra situationer. Så det finns många initiativ som kan tas på gräsrotsoperationsnivå.

1.0 Hantera svaret på krisen

1.1 Krishanteringsgrupp

 • Det första svaret är att inrätta en liten krishanteringsgrupp med ledande befattningshavare som ska träffas under ledning av chefen varje dag för att granska och planera nästa dag.
 • Allt måste diskuteras öppet och tydliga beslut måste fattas beslutsamt.
 • Säkerhetssituationen måste uppdateras och granskas noggrant
 • Journalister kommer att börja ringa efter uppdateringar. Det måste bara finnas en högre talesman för att svara på alla frågor, eftersom det är vettigt att ha en kontaktpunkt för att hantera press och media.
 • Spåra beläggning, ankomster och nationaliteter, typ av bokningar, vidarebefordran och avbokningar dagligen för att se efter nya trender

1.2 PR

Vanligtvis överlämnas all PR- och kommunikationsverksamhet till turistmyndigheterna under en kris. Det finns dock mycket PR som kan göras på operativ nivå individuellt för att hjälpa till med återhämtningsprocessen.

 • Många av de kunder skulle kontakta hotellet direkt för att få reda på situationen.
 • Var ärlig och trovärdig i det du kommunicerar
 • Citera autentiska källor
 • Försök att skicka ut hotellets egen uppdatering av situationen till hotellets kundlista varje vecka. (De flesta hotell har bra CRM-system som har en databas med klienter)
 • Skicka ut de goda berättelserna från turister på hotellet som njuter av Sri Lanka just nu. Använd helst videoklipp och även live-feeds
 • Använd hotellets Facebook-sida och webbplats. och andra sociala medier som Twitter, Instagram, etc. för att få fram de goda berättelserna
 • Nå ut för att upprepa kunder och erbjuda specialpaket (ta med en vän och få 25% rabatt)

1.3 Kassaflöde

 • I verksamheten är kontanter alltid kung, men mer under en kris.
 • Gå igenom alla utgifter och minska alla icke-väsentliga utflöden.
 • Förbered en ny 3-månaders krisbudget och följ den. Alla tidigare budgetar är nu överflödiga
 • Glöm ARR: s ADR och vinst. Fokusera bara på kassaflöde. Kontanter är kritiska just nu
 • Granska kassaflödet dagligen
 • Fokusera på inkasso.
 • Extra vaksamhet vid kreditfaciliteter 

1.4 personal

 • Personalen är ett hotells viktigaste tillgång.
 • Håll därför personalen i slingan. De kommer att vara bekymrade över vad som kommer att hända dem, så det är också viktigt att kommunicera med dem.
 • Genomföra personalmöten ofta
 • Tyvärr, i operationer, måste du minska alla tillfälligt anställda och olyckor
 • Att ha mindre personal på plats kommer att minska matkostnaderna och andra perifera personalkostnader som t.ex. tvätt av uniformer
 • Ge och ta bort all ackumulerad ledighet för permanent personal.

1.5 Städning och underhåll

Utgifterna inom dessa områden är det enklaste att skära ner, ibland till stora kostnader på lång sikt. Fokus bör därför vara på noggrann 'kostnadshantering' snarare än 'kostnadsbesparing'

 • Var försiktig när du begränsar arbetet i dessa områden
 • Rum som helt enkelt stängs av blir unkna av mögel med tiden, vilket kostar mer i längden att förbereda dem för korrekt användning, när vänder sig om.
 • De bör luftas, dammas och rengöras regelbundet
 • Viktigt underhållsarbete måste fortsätta.
 • En hotellanläggning som förvaras utan grundläggande underhåll behöver större insatser för att starta för normal drift efter en lång stängning.
 • Luftkonditioneringsanläggningar måste köras under korta timmar och vattensystem måste kontrolleras regelbundet.
 • Därför måste en skelettpersonal alltid arbeta kontinuerligt inom dessa områden

2.0 Söka efter möjligheterna

2.1 Utbilda och utbilda personal

Under normala driftstider är det ett välkänt faktum att personalutbildning av formell karaktär tar plats bak. Med hektisk verksamhet pågår är de flesta hotell beroende av informell utbildning på arbetsplatsen med mycket lite korrigerande tillsyn.

Det är också känt att Sri Lanka-turismen sakta tappar sin kant inom kundvård. Varma välkomnande leenden och professionell och vänlig service försämras, och vilken bättre tid än stillestånd under en kris som denna för att ta itu med denna fråga.

 • Därför är en lugn i operationer som skapats av en kris en idealisk tid för att starta kraschkurser för utbildning av olika färdigheter (både praktiska / professionella och mjuka) på ett sammanhängande och organiserat sätt.
 • Vissa specifika brister som identifierats av kundfeedback kan också åtgärdas.
 • Utbildningen ska ske mer formellt, med klassrum och praktiska mönstring / rollspel
 • Med en personal som är välutbildad och när företagen återhämtar sig kan organisationen utnyttja en mer konkurrensfördel i tjänsteleveransen.

 

2.2 Stora utestående underhålls- / uppgraderingsarbeten

I alla hotellverksamheter finns ett antal tekniska projekt, både nya och uppgraderingar, som tenderar att skjutas upp på grund av normala dagliga driftstryck. Ibland skjuts upp dessa projekt på grund av störningar som kan orsaka gäster och oförmåga att stänga rum. Därför kan en del av dessa projekt vid en tid som denna genomföras.

 • Installation av solpaneler, återisolering av kylda vattenledningar med luftkonditionering, fullständigt underhåll av pannor, varmvattenanläggningar är några av de områden som kan fokuseras på
 • Uppgradering och grundligt underhåll av dessa system kommer att resultera i högre driftseffektivitet i framtiden
 • Naturligtvis beror detta på tillgängliga kassareserver för sådant arbete som ska utföras just nu.

 

2.3 Granska alla system och procedurer

Under hektiska tider med behovet av kontroller. många procedurer och system introduceras under vägen, när och när problem uppstår i den dagliga verksamheten. Alla dessa ökar med tiden och orsakar flaskhalsar och byråkrati, vilket ibland hindrar god kundservice och produktivitet.

 • Granska alla operativa system och procedurer för att eliminera flaskhalsar och fokusera på produktivitetsförbättring och effektivisering.
 • Gör en arbetsstudie för att granska alla arbetssystem och förbättra / ändra efter behov.

 

2.4 Granskning av operativa omkostnader

I likhet med system och procedurer som ackumuleras över tid, läggs inte mycket tid på att studera analys av rörelsemarginaler för olika aktiviteter i verksamheten. En stillestånd som denna kris ger den perfekta möjligheten att granska tidigare operationer och trimningsoperationer.

 • Analysera tidigare månatliga resultat och studera rörelsemarginaler
 • Granska med respektive linjechefer hur marginaler kan förbättras.
 • Granska ändra och till och med dra ut kontakten på aktiviteter som inte är kärnor.

2.5 Fokus på hållbarhet

Hållbar turismutveckling är den framtida inriktningen för turism världen över. Att vara ett land välsignat med en rad naturliga skönheter, måste Sri Lanka-turismen därför fokusera på att följa god hållbar konsumtionsmetod (SCP). Driftstopp under en kris ger möjlighet att arbeta på detta område

 • Genomföra energisyn inom specifika områden
 • Utbilda personalen i rätt SCP
 • Ställ in energiledningsteam i varje avdelning
 • Granska och förbättra datainspelningen

3.0 Slutsatser

Det är således tydligt att stilleståndstider i en kris frigör tid för nyckelpersonerna att fokusera inåt och granska verksamhetseffektiviteten, vilket annars försummas i den dagliga liv och rörelse i serviceindustrin.

Därför bör alla hotell ta tillfället i akt att fokusera på dessa aspekter och effektivisera sin verksamhet så att när vändningen kommer blir organisationen en smalare, mer kundfokuserad, konkurrenskraftig och effektiv outfit.

 

 

Utskriftsvänlig, PDF och e-post

Relaterade nyheter